Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister 1. septembra.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.  Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.  Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.  Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Rokovnik NPZ 2018/19

6. razred

  7. 5. 2019     Slovenščina
  9. 5. 2019     Matematika
13. 5. 2019     Tuji jezik

6. 6. 2019           Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
6. – 10. 6 2019   Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
17. 6. 2019         RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24. 6. 2019         Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

9.razred

  7. 5. 2019     Slovenščina
  9. 5. 2019     Matematika
13. 5. 2019     Likovna umetnost

  3. 6. 2019            Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
3. – 5. 6. 2019       Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
10. 6. 2019            RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
14. 6. 2019            Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)