Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister 1. septembra.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.  Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.  Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.  Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Rokovnik NPZ 2017/18

6. razred

4. 5. 2018     Slovenščina
7. 5. 2018     Matematika
9. 5. 2018     Tuji jezik

5. 6. 2018         Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
5. – 7. 6 2018   Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
18. 6. 2018      RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
23. 6. 2018      Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

9.razred

4. 5. 2018     Slovenščina
7. 5. 2018     Matematika
9. 5. 2018     Glasbena umetnost

29. 5. 2018             Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
29. – 31. 5. 2018    Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
6. 6. 2018               RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
15. 6. 2018             Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone