Podaljšano bivanje

 IGRA, ZABAVA, DELO IN USTVARJANJE V PODALJŠANEM BIVANJU

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda, v katerega se vključijo prostovoljno. V oddelku PB se prepleta veliko aktivnosti in dejavnosti. Vse aktivnosti in dejavnosti imajo določena pravila, smotre in zastavljene cilje.

Učenci se tako urijo, utrjujejo, preverijo, ponovijo in poglobijo svoje znanje in doživetja pri:

  • Reševanju domačih nalog: ponavljanje, utrjevanje in uporaba znanja.
  • Zdravem življenjskem slogu: športne, elementarne igre, vaje za spretnost in moč.
  • Literarnem, pevskem in dramskem ustvarjanju: obisk knjižnice, dramatizacije, zapisovanje doživetij, petje pesmi.
  • Likovnem ustvarjanju: risanje, slikanje, barvanje, modeliranje in oblikovanje v različnih tehnikah.
  • Ročnih spretnostih: izdelava raznih praktičnih izdelkov iz različnih materialov, ročna dela (vezenje, origami).
  • Higiensko-zdravstveni vzgoji, kosilu: navajanje na kulturno uživanje hrane, umivanje pred jedjo in po uporabi sanitarij, skrb za prijetno vzdušje v podaljšanem bivanju (medsebojni odnosi).
  • Igri in zabavi: šahovske osnove, igralne urice, pravljične urice, družabne igre, socialne, rajalne, didaktične igre, igre po željah učencev, igre v kotičkih …
  • Posebnih dnevih: ob tednu otroka, božičnem bazarju, materinskem dnevu, eko dnevu ipd.

Največ časa posvečamo zdravim medčloveškim odnosom med otroki in odraslimi ter vzgojnemu delovanju. Pri tem smo prijazni, ustrežljivi, pošteni, potrpežljivi, strpni,  pravični …

V podaljšanem bivanju se prepletajo sproščenost, ustvarjalnost in delo. Upoštevati moramo še dejstvo, da so otroci utrujeni od pouka, željni igre, ustvarjanja, sprostitve ter gibanja. Z dobro motivacijo uspeva pridobivanje vseh naštetih elementov zelo dobro, delo poteka sproščeno – tudi preko igre, kjer se učenci zabavajo, sproščajo, družijo, učijo in ustvarjajo.

Učitelji podaljšanega bivanja si želimo, da bi se učenci dobro počutili, znali organizirati svoj prosti čas tako, da bi od njega kar največ imeli. Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov.

Učitelji OPB:

Diana Bohak Sabath, Lidija Žmavc, Jožica Pilinger,  Darko Zupanc


Skrbimo za ptice in delamo snežake:

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone