Dejavnosti 2019/20

Dejavnosti RaP-a za šolsko leto 2019/20

(po abecednem vrstnem redu)

IME DEJAVNOSTI RAZRED

OPIS DEJAVNOSTI

Načela in cilji dejavnosti

MNENJE UČENCEV

K tej dejavnosti radi zahajamo, ker …

MENTOR
Angleški dramski krožek (English Theatre Club) 5. – 9. razred Učenci berejo in sami pomagajo pisati skeče in odrske igre v angleščini. Ob različnih priložnostih  skeče in dramske igre tudi predstavijo in zaigrajo. NOVO *Klavdija Podhostnik
CICI zbor 1. – 2. razred Učenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo),  zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji.

–   radi pojemo

–   naučili smo se veliko novih pesmi

Marija Feguš Friedl
Čebelica, moja prijateljica  4. – 8. razred Učenci spoznavajo življenje čebel, njihov razvoj in člane čebelje družine. Teoretske osnove prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in praktičnega dela v čebelnjaku. Z razumevanjem ekoloških zakonitosti oblikujejo pozitiven odnos do narave.

–       čebele nas zanimajo že od 1. razreda in želimo izvedeti več

–       radi bi sami čebelarili v prihodnosti

–       zavedamo se, da brez čebel ni življenja.

 Darja Brlek

Dobrovoljci

(medgeneracijsko sodelovanje)

5. – 9. razred

Ker imamo vse več starejšega prebivalstva, je še kako pomembno, da znamo z njimi sodelovati.

Starostniki so velikokrat bolni, tudi njihovo psihično počutje je včasih težko, pogosto so osamljeni. Zato jih z učenci obiskujemo, se z njimi družimo, jim beremo, se igramo družabne igre, pogovarjamo … Po svojih zmožnostih tudi oni učijo nas, npr. vezenje, igre, ki so se jih igrali nekoč …

  NOVO *Daniela Štumberger
Fitnes in zdravje  7. –  9. razred Učenci spoznavajo zdravo vadbo z lastno težo, zdrav življenjski slog in pomen športa za kvalitetno življenje. NOVO  Dušan Lubaj
Foto in video 6. – 9. razred Učenci se naučijo osnove fotografiranja in digitalne obdelave fotografij. Spoznajo osnove snemanja in  montiranja video posnetkov. Učenci skrbijo  za fotografiranje in snemanje šolskih prireditev ter drugih dogodkov. –   fotografiramo in snemamo vse kar počnemo na šoli Peter Majcen

“Fun” debate –

kako razumeti ta “nori” svet

6. – 8. razred Učenci razpravljajo o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakodnevnega življenja. Razvijajo avtonomno, kritično mišljenje in kulturo dialoga. Urijo svoje miselne spretnosti, da  bolje razumejo svet, v katerem živijo. NOVO Karin Markovič
Gasilec, gasilka sem! 4. – 6. razred Učenci spoznajo pomen in poslanstvo gasilstva,  gasilsko orodje ter opremo. Ogledajo si gasilski dom. Seznanijo se s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, spoznajo osnove požarne preventive, ukrepe varstva pred požari ter osnove prve pomoči. Spoznajo  številko 112 in način prijave dogodka ter možne  načine gašenja. NOVO * Daniela Štumberger
Gibalno ustvarjanje z glasbo 1. – 3. razred Cilj  druženja je gibanje in medsebojno sodelovanje, ki je prijetnejše, če mu dodamo še glasbo. Učenci se igrajo različne plesne igre, ustvarjajo in se učijo plesne koreografije. Učenci v skupini prevzamejo različne vloge, dajejo pobude, ideje, razvijajo vztrajnost, strpnost…. svojo plesno koreografijo spremljajo in vrednotijo svoj napredek. Ob tem razvijajo kritično mišljenje.

–       radi imamo glasbo,

–       spoznavamo  nove plesne koreografije in korake

–       se igramo

–       družimo se učenci različnih oddelkov

*Helena Slameršak

GO-CAR-

GO

7. – 9. razred Učenci nadgrajujejo znanje, pridobljeno pri rednem pouku tehnike in tehnologije. Dejavnost je namenjena izdelavi praktičnih izdelkov, pripravam na srečanje GO-CAR-GO, sestavljanje konstrukcijskih zbirk ter programiranje Lego Mindstorms robotov.

–       radi izdelujemo avtomobil go-car

–       se naučimo sodelovati v skupini

–       razvijamo lastne ideje

–       iščemo ustrezne rešitve pri izdelavi izdelkov

Vida Lačen
Igram se z lutko 1. – 3. razred Učenci likovno ustvarjajo, spoznavajo različne lutke, in jih sami izdelajo. Sami ustvarijo sceno in pripravijo lutkovno predstavo. Razvijajo likovno ustvarjalnost, gibalne in jezikovne spretnosti. Uporabljajo raznovrstne materiale, v skupini aktivno prevzamejo različne vloge, sprejemajo raznovrstne odločitve, skupno načrtujejo in vrednotijo svoj izdelek. NOVO Lidija Žmavc
Igriv poligon

1. – 6. razred

 

Učenci premagujejo različne ovire, se preizkušajo v različnih igrah spretnosti, utrjujejo znanje gimnastike in atletike. Izboljšujejo splošno kondicijo s pomočjo različnih krožnih vadb, poligonov, vadbe po postajah in obhodne vadbe.

–       želimo si različne gimnastične poligone

–       poligoni so različni, zanimivi in zabavni

Tjaša

Zajšek

Jezikajmo po francosko 4. – 9. razred Vous parlez français? Učenci se učijo osnovnega sporazumevanja s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini (se predstavijo in predstavijo druge, opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav,…). Pri tvorjenju besedil učenci razvijajo govorno in pisno zmožnost.

–       jezik nam je všeč

–       naučimo se novih besed

–       da se lahko sporazumevamo v tujem jeziku

Tatjana Gašparič
Joga za vsak dan

1. – 9. razred

 

Učenci bodo spoznali osnovne jogijske položaje in njihov vpliv na telo. Seznanili se bodo z osnovami jogijskega dihanja in meditacije. Spoznali in naučili se bodo različnih tehnik sproščanja, ki jih lahko uporabljajo tako v šoli kot tudi doma. Spoznali bodo tudi osnovne položaje akrojoge ter joge v parih, kjer razvijajo sodelovanje, zaupanje in pomoč drug drugemu.

–       pri jogi so nam všeč igre, ki se jih igramo

–       se umirimo in naučimo tehnik dihanja,

–       te tehnike lahko uporabimo tudi doma,

–       radi imamo igrico Začarani, kjer opazujemo svoje dihanje, se sprostimo in umirimo

–       na jogi se dobro počutimo

Tjaša

Zajšek

Kaj veš o prometu? 6. – 9. razred V luči trajnostne mobilnosti  vzgajamo bodoče kolesarje, da bodo varno kolesarili vsak dan. Prometna vzgoja v šoli se ne zaključi s kolesarskim izpitom.  Tekmovanja »Kaj veš o prometu?« so tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje ter potekajo tako na šolski ravni, na ravni občin, regij in nazadnje na državni ravni.

–   vožnja po spretnostnem poligonu je zabavna,

–   obnovimo pravila  vožnje v cestnem prometu,

–   lahko se udeležimo tekmovanja

 

Darko Zupanc
Kamišibaj – moje malo gledališče

3. – 6.

razred

Kaj je kamišibaj? Je pripovedovanje zgodb ob slikah na malem lesenem odru. Prihaja iz Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Če rad rišeš, literarno ustvarjaš in si želiš spoznati to vrsto umetnosti, se nam pridruži. Naučil se boš izdelati kamišibaj in ga predstavil s svojim nastopom.   NOVO Simona Jakomini
Kuharski mojster  4. – 8. razred Učenci spoznavajo nove zanimive načine priprave hrane in se navajajo na uživanje zdrave ter sveže pripravljene hrane. Ob tem iščejo in izmenjujejo raznovrstne informacije s pomočjo različnih virov, v skupini aktivno prevzemajo različne vloge, urijo ročne spretnosti, načrtujejo strategije za dosego ciljev in vrednotijo svoj izdelek.

–       se naučimo zdravo prehranjevati

–       spoznavamo nove recepte

–       radi kuhamo

–       kar skuhamo lahko pojemo

Slavica Marušek
LEGO programiranje 4. – 5. razred

Učenci se z učnimi orodji in sklopi LEGO Education naučijo raziskati težave in poiskati možne rešitve, deliti svoje učne procese s svojimi vrstniki, se naučiti videti neuspeh kot obliko zbiranja informacij ter se naučiti razumeti, kako deli delujejo skupaj kot celota.

 

NOVO Simona Truntič

Likovne kuharije

 

1. – 5. razred

Učenci krepijo ročne spretnosti, razvijajo domišljijo in iščejo lastne likovne rešitve.

Učenčeva kuhalnica je ČOPIČ, BARVICA, PASTEL, lonec in PAPIR, kamor primešajo sestavine BARVE in neskončno domišljijo ter zakuhajo ustvarjalne likovne kuharije.

–       radi rišemo in izdelujemo različne izdelke

–       ustvarjamo, predlagamo ideje,

–       ob likovnem ustvarjanju se sproščamo

*Doroteja Širovnik
Ljudski običaji in igre naše preteklosti 1. – 3. razred Učenci spoznavajo ljudske običaje na slovenskem in jih s pomočjo različnih virov razvrščajo v posamezne letne čase. Veliko pozornosti posvečamo lokalnemu okolju in pripadajočemu ljudskemu izročilu. Spoznavajo in se igrajo igre naše preteklosti.

–       veliko smo se naučili o starih običajih in praznikih,

–       naučili smo se novih ročnih spretnosti – šivanja,

–       radi se igramo stare otroške igre

*Helena Slameršak
Matematični izzivi – Miselne vijuge  6. – 9. razred

Učenci rešujejo matematične uganke, miselne orehe, rebuse, magične kvadrate, sudoku, računske križanke, logične naloge, številske sestave, računske probleme, geometrijske uganke ter se pripravljajo na posamezna matematična tekmovanja (Logika, Matemček, Logična pošast, Matematični kenguru). Razvijajo strategije reševanja problemov, izmenjujejo ideje z vrstniki in povezujejo matematične vsebine z drugimi področji.

 

–       pridobljeno znanje nam bo koristilo v vsakdanjem življenju, pri različnih tekmovanjih in pri nadaljnjem šolanju

 

 Darja Šprah
Meditacija in sproščanje 6. – 9. razred

Učenci spoznajo in se naučijo različne sprostitvene tehnike, da znajo premagovati stres, nemir, razdražljivost, motnje  spanja …

Z meditacijo pri učencih spodbujamo ohranjanje pozornosti, samonadzor, krepimo sočutje, zmanjšamo  stres, hiperaktivnost in depresijo.

NOVO *Daniela Štumberger
Mi smo košarkarji

1. – 9.

razred

 

 

 

Učenci spoznavajo osnove košarkarske igre, razvijajo svoje osnovne in glavne gibalne sposobnosti, ki so pomembne pri mladih košarkarjih. Ena izmed najpomembnejših gibalnih sposobnosti je koordinacija, ki se kaže v čim bolj usklajenem gibanju telesa, nog in rok. Razvijajo in utrjujejo ekipni duh in pripadnost šoli.

Učenci nadgrajujejo osnovne košarkarske elemente, urijo spretnosti in veščine, razvijajo in krepijo ekipni duh ter pripadnost šoli. Udeležujejo se košarkarskih tekem. Najpomembnejši cilj je razvijanje zdravega življenjskega sloga in socializacija učencev.

–       radi se gibamo

–       naša šola je zelo uspešna v košarki

–       radi se družimo in skupaj sodelujemo

–       se naučimo igrati košarko

 

 Dušan Lubaj

 

Mladi naravoslovci 1. – 3. razred Učenci opazujejo dogajanja v naravi (rastline, živali, naravno okolje, vreme…). Razvijajo kritično mišljenje s pomočjo sklepanja, napovedovanja, vrednotenja, sistematičnega raziskovanja. Razvijajo pozitivni odnos in skrb do okolja, razvijajo okoljsko kulturo. Uporabljajo raznovrstne materiale in vire.

–       narava je lepa

–       potrebno je skrbeti za živali

–       radi se igramo v naravi

Slavica Marušek
Mladinski pevski zbor 6. – 9. razred Učenci razvijajo zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za  interpretacijo (za tempo, dinamiko, agogiko,  fraziranje. Urijo se v kritičnem vrednotenju in ocenjevanju kakovosti izvajanja pesemskega repertoarja.

–   se družimo

–   radi pojemo in nastopamo

–   izboljšujemo svoj glas in petje

–   izgubimo tremo pred javnim nastopanjem

Marija Feguš Friedl
Načrtuj, izdelaj, uporabi 4. – 5. razred Učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost različnih gradiv v vsakdanjem življenju. Oblikujejo zamisel o izdelku, ga načrtujejo, izdelajo in uporabijo. Ob tem uporabljajo raznovrstne materiale, razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, inovativnost.

–       radi ustvarjamo

–       ustvarjamo  izvirne izdelke

–       znanje bomo lahko uporabili v službi, ker smo se naučili spretnosti ustvarjanja

Simona Truntič
Nadobudni pohodnik

1. – 9.

razred

Hoja je najpreprostejši način rekreacije, ki si jo lahko vsakdo privošči. Učence navajamo na hojo v naravi in jih seznanimo s pomenom gibanja v naravi za njihovo zdravje. Na ta način izboljšamo njihovo telesno kondicijo, povečanje srčnega utripa, poznavanje orientacije v okolju in na zemljevidu ali GPS-u, razvijanje odnosa in skrb do narave, prevzemanje odgovornosti za svojo varnost in varnost drugih, spodbujanje sodelovanja in strpnosti. Učenci se vsakih 14 dni odpravijo v naravo. Imajo različne pohode: ob Ptujskem jezeru, po trim stezi v Ljudskem vrtu, orientacijski pohod na Panoramo, pohod do Knezovega ribnika… Preizkušajo se tudi v nordijski hoji. V toplejših mesecih se rolajo in kotalkajo. Tisti, ki že imajo kolesarski izpit, se odpravijo na kolesarski izlet.

–       zelo radi imamo aktivnosti v naravi,

–       opazujemo in spoznavamo naravo,

–       se prijetno družimo in zabavamo,

–       se prijetno razgibamo

Tjaša

Zajšek

Nemščino se učim, se znanja veselim

 4. – 6.

razred

Učenci usvajajo jezik z različnimi pristopi, ki temeljijo na petju, dramatizaciji, igri vlog, na dialogih, branju in obnovah prebranega, opisu oseb in predmetov, … V ospredju je celostni pristop, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti.

–       všeč nam je, da se učimo v skupinah

–       radi se igramo nemške igre in ustvarjamo

 

 

Tonja Kolar
Odbij žogico 3. – 9. razred Učenci spoznajo in se učijo igrati namizni tenis, badminton in tenis. Učijo se osnovnih udarcev, spoznajo pravila za posamezno igro in igro dvojic. Osvojijo tehnična in taktična znanja iger z loparjem in z žogo.

–       izboljšali smo svoje znanje namiznega tenisa

–       naučili so se pravilnih udarcev, pravilnega štetja točk in pravil igre

Tjaša

Zajšek

Odklopi me

2. – 6.

razred

Učenci spoznajo veščine (tehnike dihanja, vaje čuječnosti, sproščanje mišic, vodena vizualizacija), katere lahko uporabljajo v vsakodnevnih dejavnostih.

 

–       vaje za sproščanje nam pomagajo pri učenju, pri premagovanju stresa in  odpravljanju napetosti

Simona

Jakomini

 Olgica TV 6. – 9. razred Učenci se naučijo razlikovati med različnimi filmskimi žanri, rokovanja s kamero in spoznajo proces nastanka filma. Svoje zamisli pretvorijo v scenarij, nato pa se lotili snemanja in montaže.

–       naučili smo se rokovanja s kamero

–       spoznali smo nekatere programe za montažo videoposnetkov.

Renata Debeljak
Otroški pevski zbor 3. – 5. razred Učenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo),  zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji otroških pevskih zborov.

–   petje nas sprošča in veseli

–   radi nastopamo

Marija Feguš Friedl
Planinske urice  2. – 9. razred Učenci na  planinskih izletih širijo znanje o naravi, naravnih pojavih, o naravnih in kulturnih lepotah, ter zgodovinskih znamenitostih Slovenije. Seznanjajo se z osnovnimi načeli varnosti na izletih. Izboljšujejo svojo  kondicijo in se učijo zdravega načina življenja z naravo.

–       radi hodimo na pohode in bivamo v naravi

–       spoznavamo Slovenijo in slovenske gore

–       izboljšali smo si vzdržljivosti in kondicijo

 Darja Brlek

 

 

Pospeši svoj utrip

 

1. – 9. razred Učenci se urijo v plezanju na plezalni steni. Spoznavajo različne športne in tekalne igre, se preizkušajo v premagovanju različnih ovir, spoznavajo raztezne vaje, vaje za moč, gibljivost, dihalne vaje in vaje za sproščanje, ki jih lahko izvajajo tudi v svojem prostem času. –       NOVO

Tjaša

Zajšek

Prva pomoč

1. – 9.

razred

Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim. Spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo. Učijo se pravilnega ukrepanja. V skupini aktivno prevzamejo različne vloge ter jih vešče izvajajo

–       želimo pomagati v primeru nesreč in nevarnosti

 

 

Barbara Majhenič

Računalniško

razmišljanje

 

 

 

 

 

4. – 6. razred Učenci se seznanijo z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, s tehnikami in metodami reševanja problemov. Razvijajo bodo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.

–       to znanje nam pomaga pri programiranju

–       več znamo delati v Wordu

–       osvojeno znanje nam koristi pri delu v šoli (projektne naloge, govorni nastopi,…)

–       računalništvo je naša prihodnost

Klementina Orešek

 

 

Raziskujem s poskusi 1. – 3. razred Učenci odkrivajo skrivnosti naravoslovja s pomočjo zabavnih in enostavnih poskusov. Učijo se postavljati raziskovalna vprašanja, postavljali hipoteze, vrednotiti rezultate, kritično razmišljati in tako krepiti pozitiven odnos do naravoslovnih ved.  NOVO Lidija Žmavc
Spoznavam svoj materni jezik – slovenščino 6. – 9. razred Učenci se bodo lotili novih izzivov, ki se odpirajo pri interpretativnem branju izbranih del. Ob tem bodo vrednotili, samovrednotili in ugotavljali ravnanja literarnih oseb. Vživljali se bodo v literarne osebe ali gledali na njihovo ravnanje iz njihovega – sodobnega časa.

– nam pomaga pri domačem branju

-nas pripravi na Cankarjevo tekmovanje

Renata Debeljak
Šah-mat 2. – 6. razred Učenci spoznavajo pravila šahovskega vedenja, računajo vrednosti figur, spoznavajo poteze posamezne figure, šahovske otvoritve, napad nasprotnika in različne načine matiranja nasprotnika. Ob tem se učijo  reševati probleme, analizirati, sklepati, napovedovati in sprejemati odločitve.

–       radi bi se naučili bolje matirati

–       radi bi postali šahovski velemojstri

–       šah nam pomaga pri matematiki

Vida Lačen
 Šolski ansambel (Glasbene mašine) 4. – 9. razred Učenci nadgrajujejo in poglabljajo svoje glasbeno znanje in se učijo novih skladb. Kot šolski ansambel  nastopajo na različnih prireditvah. Učenci pridobijo izkušnjo igranja ali petja v glasbeni skupini. Soodločajo o izboru skladb, razvijajo samovrednotenje do igranja, glasbe, petja.

–       lahko pripravimo in zaigramo skladbe, ki so nam všeč

–       lahko pokažemo  svoje talente

–       radi nastopamo

 Dejan Majcen
Šolski novinarji  4. – 9. razred Učenci poročajo dogodkih, ki se dogajajo na naši šoli in  prispevke objavljajo na šolski spletni strani in v šolskem glasilu. Ustvarjajo literarne prispevke za šolsko glasilo in za različne literarne natečaje. Ob vsem tem pa urijo računalniške spretnosti (npr. raba Google dokumentov in delo v oblaku). –       všeč nam je, da smo lahko “poročevalci” o dogodkih v šoli in soustvarjalci šolske spletne strani in šolskega glasila *Daniela Štumberger
Ustvarjamo z lutkami

2. – 6.

razred

Učenci izdelujejo različne vrste lutk (senčne, ročne, prstne, marionete…). Naučijo se, kako jih animirajo, da oživijo. Srečajo se z režijo, dramaturgijo, pripravo scene, igro senc.

–       z lutkami izražamo svojo ustvarjalnost in spoznavamo umetnost

–       lutke nam pomagajo pri govornem nastopanju

Simona

Jakomini

Vesela šola 4. – 9. razred Mladi veselošolci bodo preko različnih tematik ustvarjalno in celovito pridobivali znanje. Tematiko bodo črpali iz prilog revij PIL-a, dejavnosti pa dopolnjevali tudi s pomočjo TV-programa da Vinci Learning,  veselošolske spletne strani in spleta nasploh ter z raznimi aktivnostmi, vezanimi na posamezno tematiko, tudi preko raziskovalnih nalog, poskusov, zank, ugank in novih izzivov znanja. Učili se bodo tudi preko naše interne spletne učilnice.

–       radi spoznavamo nove stvari,

zanimivosti,

–       rešujemo zanimive in zabavne naloge

Alenka Kandrič
Viharim možgane

1. – 3. razred

 

 

 

Učenci sodelujejo v skupini in nadgrajujejo svoje znanje z različnih področjih, se pripravljajo na različna tekmovanja, raziskujejo, rešujejo odprte probleme, delajo zanimive poskuse. Skozi uporabo raznovrstnih materialov in gradiv razvijajo ustvarjalno mišljenje in izvirnost posameznika.

–       vadimo za boljše rezultate na tekmovanjih

–       delamo zanimive poskuse

–       rešujemo problemske naloge

–       si med seboj pomagamo

Alenka Štrafela

 

 

 

 

Zabavni poskusi s snovmi iz vsakdanjega življenja 4. – 6. razred Učenci spoznavajo SNOVI v domačem okolju in z eksperimentiranjem spoznavajo njihove fizikalne,  kemijske lastnosti. Spoznavajo zelišča ter njihovo uporabo v vsakodnevnem življenju. Učijo se pravilno ravnati s snovmi za svoje zdravje in zdravje drugih živih bitij. Ob tem izmenjujejo raznovrstne informacije, sodelujejo v skupini in samovrednotijo izdelek oz. poskus.

–       poskusi so zanimivi

–       spoznavali smo snovi iz kuhinje, kopalnice, garaže

–       snovi smo pekli, vonjali

–       snovi so spreminjale barve, se svetile, presketale

–       v naravi smo  iskali rastline,  jih poskušali, žvečili

Karin Markovič
Zgodnje učenje- nemščina  3. razred Zgodnje učenje jezika temelji na učenju z vsemi čutili, zato je poudarek poučevanja na poslušanju in govorjenju. Učenci se učijo osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih okoliščinah, tvorijo  zelo preprosta pisna in govorjena besedila. Cilj pouka je vzpodbuditi zanimanje učencev za nov, ne poznan jezik.

–       nemščina je lep jezik

–       pri pouku je zabavno

–       radi bi se naučili še več besed

 

 

 Tonja Kolar
Žogarija 1. – 9. razred Učenci osvajajo temeljne oblike gibanja in preproste igre z žogo. Pri tej dejavnosti spoznavajo in se preizkušajo v različnih športno-družabnih igrah z žogo ter spoznavajo vse osnovne športe z žogo: mini odbojko, košarko, nogomet, rokomet … Pri vadbi spodbujamo medsebojno sodelovanje in pomoč ter učence seznanjamo s pozitivnimi vplivi redne telesne vadbe na telo.

–       naučili smo se pravilno ogreti

–       bili pri igrah pošteni

–       spoznali smo veliko različnih iger z žogo

–       postanemo bolj spretni pri igrah z žogo

Tjaša

Zajšek

*možna sprememba mentorja

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 417 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost