Dejavnosti 2021/22

DEJAVNOSTI V OKVIRU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

šolsko leto 2021/22

                                                                    1. SKLOP: GIBANJE IN ZDRAVJE

DEJAVNOST/ RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
ŽOGARIJA
1. – 3. razred
Učenci spoznavajo in se preizkušajo v različnih športno-družabnih igrah z žogo ter spoznavajo vse osnovne športe z žogo: mini odbojko, košarko, nogomet, rokomet…  Maruša Miličević
IGRIVI POLIGON
1. in 2. razred
Učenci premagujejo različne ovire, se preizkušajo v različnih igrah spretnosti, utrjujejo znanje gimnastike in atletike. Učenci premagujejo različne ovire, se preizkušajo v različnih igrah spretnosti, utrjujejo znanje gimnastike in atletike. Izboljšujejo splošno kondicijo s pomočjo različnih krožnih vadb, poligonov, vadbe po postajah in obhodne vadbe.  Maruša Miličević
KOŠARKARJI SMO
3. – 9. razred
Učenci spoznavajo osnove košarkarske igre, razvijajo svoje osnovne in glavne gibalne sposobnosti, ki so pomembne pri mladih košarkarjih. Ena izmed najpomembnejših gibalnih sposobnosti je koordinacija, ki se kaže v čim bolj usklajenem gibanju telesa, nog in rok. Razvijajo in utrjujejo ekipni duh in pripadnost šoli.  Dušan Lubaj
PRVA POMOČ
4. – 6. razred
Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim. Spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo. Učijo se pravilnega ukrepanja.  Barbara Majhenič
Z NAHRBTNIKOM V HRIBE
2. – 9. razred
Učenci na  planinskih izletih širijo znanje o naravi, naravnih pojavih, o naravnih in kulturnih lepotah, ter zgodovinskih znamenitostih Slovenije. Seznanjajo se z osnovnimi načeli varnosti na izletih. Izboljšujejo svojo  kondicijo in se učijo zdravega načina življenja.  Darja Brlek

2. SKLOP: KULTURA IN TRADICIJA

DEJAVNOST/ RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
LJUDSKI OBIČAJI IN IGRE
1. in 2. razred
Učenci spoznavajo ljudske običaje na slovenskem. Veliko pozornosti posvečamo lokalnemu okolju. Spoznavajo in se igrajo igre naše preteklosti.   Helena Slameršak
CICI ZBOR
1. in 2. razred
Učenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo), zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji.  Dejan Majcen
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
3. – 5. razred
Učenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo),  zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji otroških pevskih zborov.    Marija Feguš Friedl
ZU: NEMŠČINA
3. razred
Zgodnje učenje jezika temelji na učenju z vsemi čutili, zato je poudarek poučevanja na poslušanju in govorjenju. Učenci se učijo osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih okoliščinah, tvorijo  zelo preprosta pisna in govorjena besedila. Cilj je vzpodbuditi zanimanje učencev za nov, ne poznan jezik.    Tonja Kolar
ČEBELICA, MOJA PRIJATELJICA
2. – 7. razred
Učenci spoznavajo življenje čebel, njihov razvoj in člane čebelje družine. Teoretske osnove prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in praktičnega dela v čebelnjaku. Z razumevanjem ekoloških zakonitosti oblikujejo pozitiven odnos do narave.    Darja Brlek
NEMŠČINO SE UČIM, SE ZNANJA VESELIM
4. – 6. razred
Učenci osvajajo jezik z različnimi pristopi, ki temeljijo na petju, dramatizaciji, igri vlog, na dialogih, branju in obnovah prebranega, opisu oseb in predmetov, … V ospredju je celostni pristop, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti.      Tonja Kolar Janja Veselič
USTVARJAJMO  Z LUTKAMI
4. – 9. razred
Učenci izdelujejo različne vrste lutk (senčne, ročne, prstne, marionete…). Naučijo se, kako jih animirajo, da oživijo. Srečajo se z režijo, dramaturgijo, pripravo scene, igro senc.     Simona Jakomini
NAČRTUJ, IZDELAJ, UPORABI
4. – 6. razred
Učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost različnih gradiv v vsakdanjem življenju. Oblikujejo zamisel o izdelku, ga načrtujejo, izdelajo in uporabiijo. Ob tem uporabljajo raznovrstne materiale, razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, inovativnost.     Simona Truntič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
6. – 9. razred
Učenci razvijajo zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za  interpretacijo (za tempo, dinamiko, agogiko,  fraziranje. Urijo se v kritičnem vrednotenju in ocenjevanju kakovosti izvajanja pesemskega repertoarja.   Marija Feguš Friedl

                                       3. SKLOP: VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ

DEJAVNOST / RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
ZMOREM VEČ
1. – 9. razred
Učenci sodelujejo v skupini in nadgrajujejo svoje znanje z različnih področjih, se pripravljajo na različna tekmovanja, raziskujejo, rešujejo odprte probleme, delajo zanimive poskuse ali pa utrjujejo učno snov in odpravljajo vrzeli v znanju.razredniki od 1. do 5. razreda predmetni učitelji
ŠAH – MAT
2. in 3. razred
Učenci spoznavajo pravila šahovskega vedenja, računajo vrednosti figur, spoznavajo poteze posamezne figure, šahovske otvoritve, napad nasprotnika in različne načine matiranja nasprotnika. Ob tem se učijo  reševati probleme, analizirati, sklepati, napovedovati in sprejemati odločitve.    Vida Lačen
LEGO PROGRAMIRANJE
3. – 5. razred
Učenci se z učnimi orodji in sklopi LEGO Education naučijo raziskati težave in poiskati možne rešitve, deliti svoje učne procese s svojimi vrstniki, se naučiti videti neuspeh kot obliko zbiranja informacij ter se naučiti razumeti, kako deli delujejo skupaj kot celota.  Simona Truntič
RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE
4. – 6. razred
Učenci se seznanijo z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, s tehnikami in metodami reševanja problemov. Razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Peter Majcen
Šolski ansambel GLASBENE MAŠINE
4. – 9. razred
Učenci nadgrajujejo in poglabljajo svoje glasbeno znanje in se učijo novih skladb. Kot šolski ansambel  nastopajo na različnih prireditvah. Učenci pridobijo izkušnjo igranja ali petja v glasbeni skupini. Soodločajo o izboru skladb, razvijajo pozitiven odnos do igranja, glasbe in petja.  Dejan Majcen
DIGITALNE VEŠČINE 2. in 3. razredUčenci spoznavajo osnove rokovanja z računalnikom (vklop, izklop, uporaba tipkovnice, miške …) ter varne uporabe interneta in skrbnega ravnanja z digitalnimi napravami. Spoznajo in se naučijo osnovne uporabe urejevalnika besedil (Word), spoznajo in uporabljajo slikarski program, spoznajo in uporabljajo program za oblikovanje drsnic (Power Point). Ponovili in utrdili bomo osnovno uporabo Microsoft Teamsa.  Barbara Terbuc
Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 315 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost