Aktivi šole

 Aktivi OŠ Olge Meglič 2015/16

Strokovne aktive na šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktivi šole:

  • obravnavajo problematiko istega predmeta oz. predmetnih področij,
  • usklajujejo merila za ocenjevanje,
  • dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • obravnavajo pripombe staršev in učencev,
  • usklajujejo delo za druge dejavnosti na šoli.

 Vodje aktivov pripravijo letni načrt dela aktiva. O delu aktiva se vodi zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, pobude in predloge.

VODJE AKTIVOV PO VIO

VIO

VODJA

PREDVIDENA DELOVNA SREČANJA

I. VIO

Aleksandra Ž. Preac

ponedeljek, 12.45

II. VIO

Marjeta Kosi

vsak prvi ponedeljek v mesecu (pred gov. uro)

III. VIO

Renata Debeljak

vsak prvi ponedeljek v mesecu (pred gov. uro)

OPB

Diana Bohak ŽSabath

enkrat mesečno po dogovoru

ŠSS

Anita Peklar Selinšek

 enkrat mesečno po dogovoru

Na 14 dni strokovni kolegij vodij aktivov z ravnateljico.

VODJE STROKOVNIH AKTIVOV PO VERTIKALI ZA POSAMEZNA PODROČJA 

PREDMET

VODJA

PREDVIDENI DELOVNI SREČANJI

Slovenščina

Renata Debeljak

  1. srečanje v prvem polletju
  2. srečanje v drugem polletju

Matematika

Darja Šprah

Angleščina

Vojko Jurgec

Nemščina

Tatjana Pungračič

NIT, tehnika in tehnologija

Vida Lačen

Geografija, družba, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, SPO

Ksenija Kovačič Žižek in Dušan Lubaj

Kemija, fizika naravoslovje, biologija

Darja Lipovec in Slavica Marušek

Likovna umetnost

Leonida Kralj

Glasbena umetnost

Marija Feguš Friedl

Šport

Boštjan Kozel

VODJE STROKOVNIH AKTIVOV PO PREDMETIH

PREDMET

VODJA

PREDVIDENA DELOVNA SREČANJA

UČILNICA

 

Slovenščina

Renata Debeljak

petek, 10.20-11.05

16

Matematika

Vida Lačen

torek, 11.10-11.55

10

Angleščina

Vojko Jurgec

sreda, 12.50-13.35

15

Geografija, družba, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, SPO

Dušan Lubaj, 

Ksenija Kovačilč  Žižek

po dogovoru

17

Kemija, fizika naravoslovje, biologija

Darja Lipovec

po dogovoru

6

 

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost