Učiteljski zbor

Učitelji razrednega pouka in vzgojiteljica

Ime in priimek Poučuje E-pošta
Helena Slameršak razredni pouk, 1. a helena.slamersak@olgica.si
Natalija Nežmah Prijatelj razredni pouk, 1. b natalija.nezmah@olgica.si
Darja Brlek razredni pouk, 2. a darja.brlek@olgica.si
Barbara Majhenič razredni pouk, 2. b barbara.majhenic@olgica.si
Alenka Štrafela razredni pouk, 3. a alenka.strafela@olgica.si
Aleksandra Žarković Preac razredni pouk, 3. b aleksandra.zarkovic@olgica.si
Barbara Terbuc razredni pouk, 4. a barbara.terbuc@olgica.si
Simona Jakomini razredni pouk, 4. b, FVZ2 simona.jakomini@olgica.si
Simona Truntič razredni pouk, 5. a simona.truntic@olgica.si
Darko Zupanc razredni pouk, 5. b darko.zupanc@olgica.si
Lidija Žmavc vzgojiteljica, 2. učiteljica 1. b, RAP lidija.zmavc@olgica.si
Brigita Krajnc 2. učiteljica v 1. a, pomočnica ravnateljice, org. šol. prehr. brigita.krajnc@olgica.si
Monika Petrovič TJA monika.petrovic@olgica.si
Hana Krašovec Kumer RAP, GOS hana.krasovec@olgica.si
Dejan Majcen RAP dejan.majcen@olgica.si

Učitelji predmetnega pouka

Ime in priimek Poučuje  
mag. Vojko Jurgec TJA, FVZ2, FVZ3 vojko.jurgec@olgica.si
Ksenija Kovačič Žižek TJA, GEO ksenija.kovacic@olgica.si
Daniela Štumberger SLJ, ŠNO daniela.stumberger@olgica.si
dr. Renata Debeljak SLJ renata.debeljak@olgica.si
Darja Šprah MAT, FIZ, MD7 darja.sprah@olgica.si
Vida Lačen MAT vida.lacen@olgica.si
Urška Juričinec

(nadomešča Peter Strelec)

MAT urska.juricinec@olgica.si

peter.strelec@olgica.si

Dušan Lubaj ZGO, IŠP, ŠSP,RAP dusan.lubaj@olgica.si
Slavica Marušek BIO, DKE, RAP slavica.marusek@olgica.si
Darja Lipovec KEM, NAR, POK darja.lipovec@olgica.si
Tomaž Zobec ŠPO, ŠSP, ŠZZ tomaz.zobec@olgica.si
Doroteja Širovnik LUM, LS1, LS2, LS3, RAP doroteja.sirovnik@olgica.si
Blaž Hameršak GUM, OPZ, MPZ blaz.hamersak@olgica.si
Peter Majcen UBE, ROM, MME, račun., org. inf. dej. peter.majcen@olgica.si
Tonja Kolar TJN tonja.kolar@olgica.si
Diana Bohak Sabath RAP diana.bohak@olgica.si
Janja Veselič TJN janja.veselic@olgica.si
Tjaša Zajšek ŠPO, RAP tjasa.zajsek@olgica.si
Aleksandra Borovnik GEO, RAP aleksandra.borovnik@olgica.si
Nejc Janžekovič ŠPO, RAP nejc.janzekovic@olgica.si

 

(Skupno 8.770 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost