Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost na Olgici

Naša šola je vključena v pilotni projekt Uresničevanje trajnostne mobilnosti za trajnostni razvoj v VIZ, katerega cilj je učencem privzgajati trajnostno mobilnost kot družbeno vrednoto in jih vsakodnevno spodbujati in navajati k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega potniškega prometa in alternativnim oblikam mobilnosti. Cilje in načela trajnostne mobilnosti uresničujemo z izvedbo najrazličnejših aktivnosti po svej vertikali, od 1. do 9. razreda, tako v okviru obveznega kot tudi razširjenega programa (RaP). Šola uspešno sodeluje s Svetom za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj (SPVCP), Javno agencijo za varnost prometa (AVP), raznimi zavodi in društvi (ZŠAM) in seveda starši, ki s svojim zgledom pomembno prispevajo k ozaveščanju in uresničevanju trajnostne mobilnosti.

Uresničevanje trajnostne mobilnosti in trajnostnosti v OŠ Olge Meglič

Uresničevanje TM v VIZ

Predlog kolesarske poti Ptuj_OŠ Olge Meglič

JAZ KOLO IN SVET

KOLESARJI V MOJI OBČINI

Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost