Pregled aktivnosti

RDEČA NIT ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2022/23 JE »MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI«

Na šoli so bodo odvijale dejavnosti v različnih sklopih:

 • Skrbimo za zdravje – prehrana.
 • Skrbimo za zdravje – gibanje.
 • Duševno zdravje.
 • Medgeneracijsko sodelovanje.
 • Prostovoljstvo.
 • Ekologija in okoljsko osveščanje.

Tim Zdrave šole:

Monika Petrovič (koordinator Zdrave šole), Darja Lipovec, Barbara Majhenič, Simona Jakomini, Hana Krašovec Kumer, Mateja Simonič, Andrej Mršek (predstavnik staršev), Sandi Mertelj (predstavnik Zavoda za šport), Nuša Krošl (predstavnik ZD Ptuj).

 

1. SKRBIMO ZA ZDRAVJE: PREHRANA

 • Projekt »Shema šolskega sadja in zelenjave« in »Shema šolskega mleka«
 • Olgica kuha.
 • Priprava naravnih sokov glede na letne čase.
 • Nabiranje in sušenje zelišč.
 • Slovenski tradicionalni zajtrk.
 • Predavanja o zdravi prehrani, skrbi za zdravje, higieno in zobe.
 • Vsakodnevna ponudba sadja in zelenjave v OPB.
 • Uporaba ekološko in lokalno pridelane hrane.
 • Pomen pitne vode.
 • Mleko in mlečni izdelki – obisk eko kmetije.
 • Čebelarski krožek.
 • Tekmovanje iz znanja sladkorne bolezni.
 • Sodelovanje na različnih natečajih o zdravem načinu prehranjevanja.

2. SKRBIMO ZA ZDRAVJE: GIBANJE

 • 5 minut za gibanje vsak dan.
 • Vseslovenska akcija – Slovenija razgibaj se.
 • Športni vikend na Ptuju.
 • Program Zlati sonček in Krpan.
 • Zdrav življenjski slog.
 • Športna tekmovanja.
 • Planinski pohodi.
 • Svetovni dan hoje.

3. DUŠEVNO ZDRAVJE

 • Mladinski program »To sem jaz« (7. razred).
 • Vzgoja za zdravje – delavnice v sodelovanju z Zdravstvenim domom.
 • Delavnica o spolnosti.
 • Medsebojna pomoč v razredu.
 • Krepitev solidarnosti in medsebojne pomoči.
 • Zasvojenost.
 • Varna raba interneta.

4. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 • Simbioza giba.
 • Obisk učencev starejših občanov v DU Ptuj.
 • Delavnice ob praznikih.

5. PROSTOVOLJSTVO

 • Medvrstniška pomoč – tutorstvo.
 • Zbiralne akcije.
 • Humanitarne akcije in sodelovanje z različnimi organizacijami.
 • Družabništvo z varovanci DU Ptuj – delavnice, druženje.
 • Eko prostovoljci.
 • Prostovoljstvo

6. EKOLOGIJA IN OKOLJSKO OSVEŠČANJE

 • Ločevanje odpadkov v razredu.
 • Akcija zbiranje starega papirja.
 • Zbiranje porabljenih kartuš, plastičnih zamaškov.
 • Urejanje zeliščnega vrta.
 • Skrb za čisto okolico šole ter šolskih prostorov.
 • Učilnica na prostem.
 • Analiza vode in prsti.
 • Eko kviz.
 • Varčevanje z energijo.
 • Odlagališča odpadkov.
 • Čistilne akcije šolskega okoliša.
 • Odpadna hrana.

(Skupno 444 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost