Kaj je EKO

Kaj je projekt Ekošola kot način življenja?

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

 Kaj združuje FEE kot nosilec projekta?

Foundation for Environmental Education – FEE združuje štiri projekte: Eco – Schools, Blue flag, Young report  in Eco – Forest. V Sloveniji potekata dva projekta: Eco-Schools > Ekošola in Blue flag > Modra Zastava.

 Koliko držav je vključenih v projekt Ekošola?

V FEE je v Evropi vključenih 30 držav: Anglija s Škotsko in Walesom, Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Slovaška, Škotska, Španija, Švedska in Turčija.

Ekošole pa so prisotne tudi v Afriki (Kenija, Maroko, Južna Afrika), Aziji (Bangladeš), Novi Zelandiji, Južna Amerika (Brazilija in čŒile).

 Kako je projekt poimenovan v Sloveniji, kdo ga usmerja, kdo vodi?

V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje “EKOŠOLA KOT NAčŒIN ŽIVLJENJA”, v okviru društva “DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije”. Projekt vodi in usmerja programski svet pod vodstvom nacionalnega koordinatorja mag. Gregorja Cerarja.
Programski svet ekošole kot način življenja sestavljajo:    

  •   strokovnjaki za okoljevarstveno izobraževanje v Sloveniji
  •   predstavniki okoljskih organizacij: Pomurski ekološki center ter EKOS Zasavje
  •   nekateri ravnatelji ter
  •   koordinatorji projekta na šolah.
Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V program se lahko vključi šola kot celota (učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti). Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Prav »Ekošola kot način življenja« skozi metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.
Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno.    

Projekt »Ekošola kot način življenja« se v Sloveniji vodi preko društva DOVES – Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope izključno »voluntersko«.

 Kdo in na kakšen način se lahko vključi v projekt?

V delo ekošole se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehniško osebje na šoli, starši, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Le tako si lahko ekošole v domačem kraju pridobijo večji ugled. Najpomembnejša naloga ekošole je, da deluje izven svojega dvorišča, na področju celotnega šolskega okoliša.

 Komu je projekt Ekošola kot način življenja namenjen?

Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost.

 Kaj vsebuje Ekošola kot način življenja?

Ekošola vsebuje:
> okoljsko vzgojo kot sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej,
> vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti,
> vključuje vrednostne cilje v življenje šole,
> organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti novih idej in akcij,
> celovito organizira vzgojno dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci odločanja,
> povezuje mlade med državami Evrope in sveta,
> ekošola je šola za življenje.

 Projekt je sestavljen iz 7 korakov

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

Kaj ponuja ekošola?

Ekošola ponuja vrsto praktičnih rešitev in vzpodbud za uresničevanje okoljskega osveščanja v in okrog šole.   

Ekošola bogati čustvene vezi otroka do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Ekošola daje učencem in učiteljem priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Razvoj slovenske ekošole

Ob svetovnem dnevu varovanja okolja – 5. juniju, vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – ekozastave. To je tudi edino veliko javno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji, zato ga temu primerno in slovesno obeležujemo.
 
 
           
           
           

Vir: https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/#1456578361686-5514e3c5-ae77

(Skupno 326 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost