Šolski sklad

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen) omogoča ustanovitev Šolskega sklada, ki je na naši šoli začel delovati v šolskem letu 2013/14.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Olge Meglič sestavlja 7 članov (4 strokovni delavci šole, ki jih je imenoval Svet šole, in 3 predstavniki staršev, ki jih je imenoval Svet staršev).

Predstavniki šole so:

 1. Barbara Majhenič (predsednica)
 2. Darja Brlek (namestnica)
 3. Natalija Nežmah Prijatelj
 4. Brigita Krajnc

Predstavniki staršev so:

 1. Tomaž Kukovec
 2. Klavdija Ozvald
 3. Uroš Majerič

PRISPEVKI

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, drugih prostovoljnih prispevkov, donacij, zbiralnih akcij, sponzorjev, zapuščin itd.

Prostovoljni prispevki omogočajo nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih ciljev:

Cilji sklada so:

 • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouk;
 • sofinanciranje posameznih dejavnosti socialno šibkim učencem;
 • zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
 • financiranje dejavnosti za udeležbo otrok, učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višina ni pomembna, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

 • Z denarnim prispevkom lahko pomagate šoli tako, da izpolnjen obrazec vaš otrok prinese  razredniku v šolo. OBRAZEC
 • V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva.

PREJEMNIK: OŠ Olge Meglič, Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj
IBAN prejemnika:  SI56 0110 0600 8359 386
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00  290040
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

Za pomoč in nakazana sredstva se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Pozivamo vse starše, ki ne zmorejo v celoti kriti stroškov dodatnih dejavnosti za svojega otroka, da izpolnijo “Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada” (na povezavi spodaj) in jo predajo v svetovalno službo OŠ Olge Meglič. 

Vloga za dodelitev sredstev
Pravilnik šolskega sklada  

Namenite del dohodnine šolskemu skladu – nič vas ne stane!

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Olge Meglič omogočajo, da šolskemu skladu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

Šolskemu skladu OŠ Olge Meglič lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »73389439« in vpišete odstotek »0,3«,
 • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

 

(Skupno 1.114 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost