Šolski sklad

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen) omogoča ustanovitev Šolskega sklada, ki je na naši šoli začel delovati v šolskem letu 2013/14.

Letošnje šolsko leto se je iztekel mandat prejšnjim članom. Nov Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Olge Meglič se je v novi zasedbi sestal dne 27.  10.  2017.

Sestavlja ga 7 članov (4 strokovni delavci šole, ki jih je imenoval Svet šole, in 3 predstavniki staršev, ki jih je imenoval Svet staršev).

Predstavniki šole so:

 1. Brigita Krajnc (predsednica)
 2. Barbara Majhenič
 3. Natalija Nežmah Prijatelj
 4. Darja Brlek

Predstavniki staršev so:

 1. Tomaž Kukovec (namestnik predsednice)
 2. Klavdija Ozvald
 3. Uroš Majerič

Ime sklada: Šolski sklad OŠ Olge Meglič
Sedež sklada: OŠ Olge Meglič, Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj
Številka računa: SI56  0129  6603  0676  369
Sklic: SI00  290040

Cilji sklada so:

 • sofinanciranje rednih šolskih dejavnosti socialno ogroženih otrok, ki se ne financirajo iz javnih sredstev
 • sofinanciranje obšolskih dejavnosti socialno ogroženih otrok,
 • sofinanciranje dejavnosti za nadarjene in talentirane učence na posameznih področjih,
 • sofinanciranje izvajanja nadstandardnih programov pouka za vse učence,
 • sofinanciranje nakupov nadstandardne opreme.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, drugih prostovoljnih prispevkov, donacij, zbiralnih akcij, sponzorjev, zapuščin itd.

Pozivamo vse starše, ki ne zmorejo v celoti kriti stroškov dodatnih dejavnosti za svojega otroka, da izpolnijo “Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada” (na povezavi spodaj) in jo predajo v svetovalno službo OŠ Olge Meglič. O rešitvi vloge bodo vlagatelji obveščeni v roku 10 dni po oddaji vloge.

Vloga za dodelitev pomoči pri plačilu
Pravilnik o kriterijih in postopkih za subvencioniranje

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 328 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost