Šolski sklad

Na naši šoli smo v šolskem letu 2013/2014 ustanovili Šolski sklad, ki na podlagi svojega pravilnika pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zbiralnih akcij in iz drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa, pomoč socialno šibkim učencem, raziskovalne dejavnosti na šoli in zvišanje standarda pouka in nakup nadstandardne opreme. Delovali bomo tudi na področju pomoči družinam, ki ne zmorejo plačila zneskov za udeležbo otrok v različnih šolah v naravi, taborih in dnevih dejavnosti. O vseh načrtovanih dejavnostih sklada in porabi sredstev iz njegovega računa bomo starše sproti seznanjali.

 

 

 

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone