Bralna značka

Bralna_znacka_logotip

Šolska bralna značka poteka v okviru Društva bralne značke Slovenije (http://www.bralnaznacka.si). Je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Začelo se je pred pol stoletja na Koroškem, ko sta bralno značko osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik.
Gibanje za spodbujanje branja med mladimi se je hitro razširilo po Sloveniji. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vanjo je vključenih več kot polovica osnovnošolcev. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. S tovrstno dejavnostjo se dviga tudi bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.
•Učenci izbirajo med priporočenimi knjigami (po izboru knjižničarke, učiteljev, s priporočili otrok in drugimi priporočili) ali katere koli druge primerne knjige iz šolske, domače ali splošne knjižnice. (Učenci od 1. do 5. razreda knjige izbirajo po priporočilnem seznamu, ki ga prejmejo od razrednika, učenci od 6. do 9. razreda pa med knjigami, ki se nahajajo v kotičku v šolski knjižnici, namenjenem bralni znački njihove starosti.)
•Prebrali bodo določeno število knjig v skupnem obsegu (to je okvirna meja, ki se glede na posameznika prilagodi):
6. razred – 600 strani, 7. razred – 700 strani, 8. razred – 800 strani, 9. razred – 900 strani
•Vsaj ena knjiga mora imeti slovenskega avtorja.
•Upoštevajo se tudi knjige za Cankarjevo tekmovanje.
•Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki so jih učenci prebrali v preteklih letih in knjig, ki so vključene v obvezno domače branje (zato se o prebranih knjigah vodi evidenca).
•Učenci na kratko predstavijo vsebino prebrane knjige oz. odgovorijo na vprašanja (knjigo prinesejo s seboj). Imamo tudi skupne debate o prebranih knjigah.
•Učenci, ki opravijo bralno značko, ob koncu leta prejmejo priznanje.
•Učenci, ki so vseh devet let pridno brali in osvojili vsa priznanja, se podeli posebno spominsko zlato priznanje in knjižna nagrada zbirke Zlati bralec/Zlata bralka, ki jim jo podari Društvo Bralna značka Slovenije.
Učenci o prebranih knjigah pripovedujejo pred ali po pouku oz. po dogovoru.

(Skupno 879 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost