Arhiv aktivnostiPreventivni program – To sem jaz

Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje.

Tudi na naši šoli izvajamo delavnice po konceptu 10  korakov do boljše samopodobe.

Anita Peklar Selinšek izvaja delavnice v 5. a in 5. b razredu.

Karin Markovič izvaja delavnice v 8. a razredu.

Prav tako sta obe izvajali delavnici na naravoslovnem dnevu v 7. razredu na temo Samopodoba – čustva.


Pregled aktivnosti v šolskem letu 2015 / 2016

OŠ Olge Meglič je tudi v letošnjem šolskem letu vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.

V tem šolskem letu nadaljujejo z vsebino Duševno zdravje.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

 Program Zdrave šole ima tri značilnosti

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu, spiralni učni načrt, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje;
 • s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli.

 Cilji zdravih šol

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt

V okviru projekta Zdrava šola smo si v šolskem letu 2015/2016 zastavili naslednje vsebinske vidike:

 SKRBIMO ZA ZDRAVJE – PREHRANA

 • Projekt »Shema šolskega sadja«
 • Slovenski tradicionalni zajtrk
 • Predavanja o zdravi prehrani, skrbi za zdravje, higieno in zobe
 • Mleko in mlečni izdelki
 • Čebelarski krožek
 • Tekmovanje iz znanja sladkorne bolezni
 1. SKRBIMO ZA ZDRAVJE – GIBANJE
 • Minuta za zdravje
 • Program Zlati sonček in Krpan
 • Zdrav življenjski slog
 • Športna tekmovanja
 1. DUŠEVNO ZDRAVJE
 • Mladinski program »To sem jaz«
 • Delavnice »Ko učenca strese stres«
 • Delavnica o spolnosti
 • Medsebojna pomoč v razredu
 1. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
 • Simbioza giba
 • Individualni obisk starejših občanov v DU Ptuj
 • Delavnice ob praznikih
 1. PROSTOVOLJSTVO
 • Revščina naj postane preteklost (akcija zbiranja pomoči)
 • Medvrstniška pomoč
 • Računalniško opismenjevanje starejših
 1. EKOLOGIJA IN OKOLJSKO OSVEŠČANJE
 • Ločevanje odpadkov v razredu
 • Akcija zbiranje starega papirja
 • Zbiranje porabljenih kartuš, plastičnih zamaškov
 • Urejanje zeliščnega vrta
 • Skrb za čisto okolico šole ter šolskih prostorov
 1. OBELEŽENJE SVETOVNIH IN MEDNARODNIH DNI
 • Oglasna deska, šolski radio
 • dan otroka (teden otroka)
 • Dan boja proti aids-u
 • Mednarodni dan strpnosti
 • dan brez cigarete
 • dan zemlje
 • dan zdravja

Pregled aktivnosti v šolskem letu 2012 / 2013

Tema Zdrave šole v letošnjem šolskem letu je

VREDNOTE oziroma VREDEN-TE

 1. Razvijanja odnosa do sebe, drugih:
  • mladi za mlade (skupina učencev 3. VIO za druženje z učenci 1. VIO).
 2. Skrb za zdravo prehrano:
  • brezplačen zajtrk,
  • sadje,
  • raznovrstna ponudba zdravih obrokov,
  • spodbujanje pitja vode,
  • razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine,
  • tradicionalni slovenski zajtrk,
  • tekmovanje v kuhanju.
 3. Razvijanje odnosa do zdravja:
  • rekreativni popoldnevi,
  • športna tekmovanja,
  • zdrav življenjski slog,
  • rokometna in nogometna šola Poli,
  • minuta za zdravje,
  • športna druženja med učitelji in učenci,
  • prva pomoč,
  • tekmovanje iz rdečega križa,
  • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
 4. Berimo za življenje:
  • ureditev bralnih kotičkov,
  • medvrstniško sodelovanje,
  • bralna ura v naravi,
  • literarna srečanja za starše,
  • srečanje s pisateljem (Primož Suhodolčan)
  • bralni maraton,
  • podarjanje zbranih knjig.
 5. Preventivno zobozdravstvo – zdravi zobje:
  • tekmovanje,
  • mesečni obiski medicinske sestre,
  • delavnice.
 6. Preventivni zdravniški pregledi in cepljenja:
  • redni sistematski pregledi in cepljenja,
  • cepljenje deklic v 6. razredu,
  • upoštevanje navodil za preprečitev okužbe z virusom gripe.
 1. Ustvarjalne delavnice za učence in starše:
  • ob tednu otroka,
  • ob dnevu šole,
  • božično-novoletne,
  • pustne.
 2. Obeleževanje mednarodnih dni povezanih s cilji zdrave šole:
 1. odan mobilnosti,
 2. odan boja proti AIDS-u,
 3. odan brez cigarete
 4. 13.Otroški parlament:
  1. oodraščanje.
  2. 14.Srečanja mentorjev Zdravih šol
 1. Medgeneracijska povezava:
  • sodelovanje z Domom upokojencev,
  • sodelovanje s širšo skupnostjo,
  • sodelovanje z vrtcem,
  • pobrateno sodelovanje z Dvojezično OŠ iz Madžarske,
  • pobrateno sodelovanje z OŠ iz Koprivnice,
  • sodelovanje z OŠ v Števanoucih iz Madžarske,
  • nastop folklorne skupine iz Makedonije.
 2. Humanitarne akcije:
  • zbiranje starega papirja,
  • kartuše,
  • baterije,
  • zbiranje starih knjig/slikanic,
  • starih igrač.
 3. Razvijanje pozitivne samopodobe:
  • razredne ure,
  • drugačni med nami in z nami (Zveza gluhih in naglušnih iz Maribora),
  • pedagoška akcija
 4. Prometna vzgoja:
  • kolesarski izpit,
  • projekt: Policist Leon,
  • predavanje policista,
  • ulice otrokom.
 1. Objava člankov in sodelovanje z mediji

 Pregled aktivnosti v šolskem letu 2011 / 2012

Tema Zdrave šole v letošnjem šolskem letu je

ODNOS.SI 

 1. Razvijanja odnosa do sebe, drugih
  • mladi za mlade
 2. Razvijanje odnosa do okolja
  • EKO šola
  • Zeliščni vrt
 3. Skrb za zdravo prehran
  • brezplačen zajtrk, sadje
  • raznovrstna ponudba zdravih obrokov
  • spodbujanje pitja vode
  • razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine
  • tradicionalni slovenski zajtrk
  • tekmovanje v kuhanju
 4. Razvijanje odnosa do zdravja
  • rekreativni popoldnevi
  • športna tekmovanja
  • zdrav življenjski slog
  • minuta za zdravje
  • športna druženja med učitelji in učenci
  • prva pomoč
  • tekmovanje iz rdečega križa
  • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
 5. Berimo za življenje
  • ureditev bralnih kotičkov
  • medvrstniško sodelovanje
  • bralna ura v naravi
  • literarna srečanja za starše
  • srečanje s pisateljico (Desa Muck)
  • bralni maraton
  • podarjanje zbranih knjig
 6. Preventivno zobozdravstvo – zdravi zobje
  • tekmovanje
  • mesečni obiski medicinske sestre
  • delavnice
 7. Preventivni zdravniški pregledi in cepljenja
  • redni sistematski pregledi in cepljenja
  • cepljenje deklic v 6. razredu
  • predavanje za starše o novi gripi
  • upoštevanje navodil za preprečitev okužbe z virusom nove gripe
 8. Ustvarjalne delavnice za učence in starše
  • ob tednu otroka
  • ob dnevu šole
  • božično-novoletne
  • pustne
 9. .Obeleževanje mednarodnih dni povezanih s cilji zdrave šole
 10. Medgeneracijska povezava
  • sodelovanje z domom upokojencev
  • sodelovanje s širšo skupnostjo
  • sodelovanje z vrtcem
  • pobrateno sodelovanje z Dvojezično OŠ iz Madžarske
  • pobrateno sodelovanje z OŠ iz Koprivnice
  • prostovoljstvo – Krepitev vrednot nenasilja
 11. Humanitarne akcije
  • zbiranje starega papirja
  • kartuše
  • baterije
  • zbiranje starih knjig/slikanic
  • hrana za živali (prispevki)
  • starih igrač
 12. Razvijanje pozitivne samopodobe
  • Še vedno vozim, vendar ne hodim (obisk invalidov)
  • razredne ure
 13. Prometna vzgoja
  • kolesarski izpit
  • projekt: Policist Leon
  • predavanje policista
  • ulice otrokom
 14. Različne neformalne oblike druženja s starši
  • predstave
  • prireditve
  • nastopi
 15. 15.Srečanja mentorjev Zdravih šol
 16. Objava člankov in sodelovanje z mediji

 


 

Pregled aktivnosti v šolskem letu 2009 / 2010

Tema Zdrave šole v letošnjem šolskem letu je

ODNOS.SI 

 1.  Razvijanja odnosa do sebe, drugih, okolja in zdravja
 2.  Skrb za zdravo prehrano 
  • brezplačen zajtrk, sadje
  • raznovrstna ponudba zdravih obrokov
  • spodbujanje pitja vode
  • pitniki za vodo na hodnikih
  • razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine
 3. Športne aktivnosti 
  • rekreativni popoldnevi
  • športna tekmovanja
  • minuta za zdravje
  • športna druženja med učitelji in učenci
  • plavalni tečaji
 4.  Preventivno zobozdravstvo – zdravi zobje 
  • tekmovanje
  • mesečni obiski medicinske sestre
  • delavnice
  • predavanja za starše
 5. Preventivni zdravniški pregledi in cepljenja 
  • redni sistematski pregledi in cepljenja
  • cepljenje deklic v 6. razredu
  • predavanje za starše o novi gripi
  • upoštevanje navodil za preprečitev okužbe z virusom nove gripe
 6. Ustvarjalne delavnice za učence in starše 
  • ob tednu otroka
  • ob dnevu šole
  • božično-novoletne
  • pustne
 7. Obeleževanje mednarodnih dni povezanih s cilji zdrave šole   
 8. Medgeneracijska povezava 
  • sodelovanje z domom upokojencev
  • sodelovanje s širšo skupnostjo
  • sodelovanje z vrtcem
  • prostovoljstvo
 9. Razvijanje pozitivne samopodobe
 10. Moj prijatelj je drugačen
 11. Oddelčna skupnost kot osnova ustvarjalne klime – projekt
 12. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
 13. Tečaj prve pomoči
 14. Zimska šola v naravi
 15. Eko tabori za učence I. triade
 16. Otroški parlament: Ljubezen in spolnost
 17. Različne neformalne oblike druženja s starši 
  • predstave
  • prireditve
  • nastopi
 18. Srečanja mentorjev Zdravih šol
 19. Objava člankov in sodelovanje z mediji

Pregled aktivnosti v šolskem letu 2008 / 2009

Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je

ZDRAVI POD SONCEM 

 1. Skrb za zdravo prehrano
   • brezplačen zajtrk
   • raznovrstna ponudba zdravih obrokov
   • spodbujanje pitja vode
   • razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine
 2. Športne aktivnosti
   • rekreativni popoldnevi
   • športna tekmovanja
   • minuta za zdravje
   • rekreativni odmori
   • športna druženja med učitelji in učenci
   • plavalni tečaji
   • športna značka Zlati sonček
 3. Preventivno zobozdravstvo – zdravi zobje
   • tekmovanje
   • mesečni obiski medicinske sestre
   • delavnice
 4. Ustvarjalne delavnice za učence in starše
   • ob tednu otroka
   • ob dnevu šole
   • božično-novoletne
   • pustne
   • velikonočne
 5. Obeleževanje mednarodnih dni povezanih s cilji zdrave šole
 6. Medgeneracijska povezava
   • sodelovanje z domom upokojencev
   • sodelovanje s širšo skupnostjo
   • sodelovanje z vrtcem
   • prostovoljstvo
 7. Razvijanje pozitivne samopodobe
 8. Moj prijatelj je drugačen
 9. Oddelčna skupnost kot osnova ustvarjalne klime
 10. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
 11. Tečaji prve pomoči
 12. Letna in zimska šola v naravi
 13. Eko tabori za učence I. triade
 14. Otroški parlament: Ljubezen in spolnost
 15. Izobraževanje za strokovne delavce in starše


Pregled aktivnosti v šolskem letu 2007 / 2008

1. Prosti čas – rdeča nit v letošnjem šolskem letu

interesne dejavnosti

 • rekreativni popoldnevi
 • športne dejavnosti v jesenskih, zimskih in prvomajskih  počitnicah
 • športna značka Zlati sonček in Krpan
 • plavalni tečaji
 • etnografske tematske delavnice  – božič in novo leto, pust, velika noč
 • športno druženje med učitelji in učenci
 • športna tekmovanja
 • aktivnosti na prostem v oddelkih OPB

2. Preventivno zobozdravstvo  – zdravi zobje. 3. Prometna vzgoja.

 • načrtovanje šolskih poti
 • predavanja policistov za učence od 1. do 4. razreda
 • kolesarski izpit

4. Obeleževanje mednarodnih dni povezanih s cilji zdrave šole. 5. Priprava in izvedba delavnic ob tednu otroka. 6. Spodbujanje kulture dialoga

 • preventivne vsebine v okviru tem razrednih ur za spodbujanje boljše klime v razredu in na šoli
 • pomoč učencev sovrstnikom z učnimi in drugimi težavami
 • Moj prijatelj je drugačen

7. Aktivnosti za preprečevanje nasilnih oblik vedenja – življenje brez nasilja in vandalizma 8. Skrb za zdravo prehrano

 • brezplačen zajtrk
 • raznovrstna ponudba zdrave hrane pri šolski malici
 • skrb za zadostno hidracijo – spodbujanje pitja vode, nesladkani čaj
 • privajanje odgovornega odnosa učencev do hrane kot dobrine

9.  Minuta za zdravje 10. Rekreativni odmor 11. Medgeneracijska povezava

 • sodelovanje z Domom upokkojencev
 • sodelovanje s širšo skupnostjo
 • prostovoljstvo učencev

12. Odraščanje brez odvisnosti

 • delavnice v okviru pouka
 • okrogle mize pod vodstvom strokovnjakov
 • spodbujanje nekajenja
 • Droga? Ne, hvala.
 • mladi in alkohol

13.  Razvijanje pozitivne samopodobe

 • javni nastopi učencev
 • mladinske delavnice

14. Sodelovanje s starši

 • šola za starše
 • sodelovanje staršev na šolskih prireditvah in izvedbi popoldanskih dejavnostih
(Skupno 339 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost