Popestrimo šolo

2_Popestritev_sole_splet_800x400

1_Popestritev_sole 3_Popestritev_sole

Spoštovani starši, dragi učenci!

Naša šola se je prijavila in bila izbrana na javnem razpisu za projekt »Popestrimo šolo 2016–2021 –  izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga financirata Evropska unija – Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt Popestrimo šolo spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo multiplikator POŠ in drugi  strokovni delavci izvajali razne individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci, tako da se bodo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Cilji projekta so, da učenci v okviru raznovrstnih aktivnosti poglabljajo svoje znanje, pridobivajo izkušnje in aktivno, ustvarjalno ter zabavno preživljajo prosti čas.

Pri izvajanju projekta Popestrimo šolo bomo sodelovali z javnimi zavodi (knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Ljudska univerza Ptuj …), gospodarskimi subjekti (Tenzor d. o. o., Modni studio Barbara Plavec …) in z društvi (Turistično društvo Ptuj …).

Aktivnosti so namenjene vsem učencem od 6. do 9. razreda. Vse aktivnosti bodo potekale izven šolskega pouka in so brezplačne. Vsak učenec lahko sodeluje pri več aktivnostih. O vseh podrobnostih programa bomo učence sproti obveščali tudi preko šolske spletne strani.

Multiplikatorka, ki bo v okviru projekta izvajala aktivnosti, je učiteljica Mateja Simonič.

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost