Newsletter No1

Hybrid Learning Communities  (Hibridne učne skupnosti) 1. glasilo

Projekt Hybrid Learning Communities, v sklopu programa KA2 ERASMUS+, je 2-letni projekt, ki se je začel poleti 2021. V njem sodelujejo štiri organizacije, in sicer:

Esbjerg Realskole, Danska

Osnovna šola Olge Meglič, Slovenija

Kópavogsbær, Islandija

SOSU Østjylland (vodja projekta), Danska

Projekt stremi k razvoju, implementaciji in prenosu inovativnih praks, skupnim pobudam za sodelovanje ter učenju in razvoju digitalne tehnologije v izobraževanju. To zahteva razvijanje digitalnih veščin učiteljev, učencev in vodij izobraževanja za izboljšanje kakovosti virtualnih učnih dejavnosti, kar bo spodbudilo profesionalizacijo in strokovni razvoj v izobraževanju.

Cilj prve faze projekta se je osredotočil na strateško in profesionalno uporabo metodologij IKT ter virtualno sodelovanje med sodelujočimi organizacijami v projektu. Nacionalne namizne raziskave in ankete, ki so jih izvedle sodelujoče organizacije, bodo sedaj predstavljale temelj za skupni razvoj kurikuluma za zvišanje kompetenc učiteljev za delo v hibridnih učnih skupnostih.

Spletna stran projekta se razvija skupaj z napredkom projekta. Če želite izvedeti več, obiščite:

https://hybridlearningcommunities.eu/


Hybrid Learning Communities  1st newsletter

The KA2 ERASMUS+ project Hybrid Learning Communities is a 2 year project and started in the summer 2021. The four participating organizations are:

Esbjerg Realskole, Denmark

Osnovna šola Olge Meglič, Slovenia

Kópavogsbær, Iceland

SOSU Østjylland (lead), Denmark

The project aims at development, implementation and transfer of innovative practices, joint initiatives for collaboration, learning and developing digital technology in education. This requires developing teachers’, learners and educational leaders’ digital skills to enhance the quality of virtual learning activities which will promote a professionalization and professional development in education.

Strategic and professional use of ICT methodologies and virtual collaboration across the project organizations is another project goal and has been the focus of the first project phase. A national desk research and surveys performed in the participating organizations, will now form the foundation of a common development of a curriculum on how to enhance the competences of teachers to work in hybrid learning communities.

The project website is developing along with project progress. To find out more visit:

https://hybridlearningcommunities.eu/

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost