Predstavitev šole

  Kratka predstavitev naše šole

Osnovna šola Olge Meglič stoji v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, torej na območju, kjer se je začela zgodovina pisati že v davnini mlajše kamene dobe. Danes nas pohod skozi staro mestno jedro pod gradom s svojimi samostani, arhivom, muzeji, cerkvami, mestnim stolpom ter s številnimi starimi stavbami odpelje na potovanje skozi čas.
ptuj1
V eni teh stav, kjer domuje še danes, je bila leta 1979 ustanovljena naša šola. Vse od njene ustanovitve do leta 2004 je bila osemletka. Od leta 2004 pa smo devetletka z dvema paralelkama. Šola se je skozi leta tako na zunaj kot znotraj spreminjala, največjo spremembo je doživela 2005, ko smo začeli izvajati pouk v prenovljeni in dograjeni zgradbi, to jesen pa bo naša šola pozdravila učence še z novo fasado in okni na starem delu, tako da bomo lahko na šolo gledali s ponosom, še naprej skrbeli za njen zunanji in notranji estetski videz in urejenost, za njeno tehnično in didaktično opremljenost, v izobraževanju uvajali informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter jo z veseljem in ponosom predstavljali drugod po Sloveniji in zunaj naših meja. 
 

Omogočamo sodoben način pouka 

Smo sodobna šola, v kateri si vsi prizadevamo omogočiti učencem, da razvijajo svoje potenciale. Želimo jih vpeljati v neposreden kontakt z učno stvarnostjo in jih spodbujati ter smotrno voditi k njihovem čim bolj samostojnem učenju in celostnemu razvoju. Veliko pozornosti namenimo komunikaciji in interakciji med učitelji in učenci, saj aktivna vključenost učenca v pouk omogoča svobodno aktivnost, razvoj osebnosti ter povečuje samozavest. Prav tako je eden izmed vzgojnih temeljev naše šole dober odnos med učenci in pozitiven odnos med učitelji in učenci, ki omogoča pozitivno klimo v razredu in šoli.

Strokovni delavci se trudijo, da bi s svojim znanjem, sposobnostjo, raznovrstnimi in bolj dinamičnimi učnimi oblikami, metodami, vsebinami, modernimi učnimi pristopi, medpredmetnim sodelovanjem in veseljem do dela omogočili dober, kvaliteten in uspešen način pouka.

 Dodatna znanja si učenci lahko pridobivajo pri različnih dejavnostih na kulturnem (obisk in spoznavanje gledališča, priprava in izvedba proslav in prireditev, ki jih lahko učenci sami kreirajo in izvajajo ali podajo predloge), tehniškem (razne delavnice v šoli in izven šole), naravoslovnem (EKO šola, Zdrava šola, letna šola v naravi, zimska šola v naravi) ter športnem področju (plavalni, kolesarski, smučarski tečaji), fakultativnem pouku tujih jezikov ter računalništva, šolskih projektih (program dela z nadarjenimi učenci, računalniško opismenjevanje), projektih, organiziranih v sodelovanju s širšo javnostjo (Medgeneracijske povezave), interesnih in mladinskih delavnicah ter pri socialnih igrah.

Vsak posameznik ima pravico biti spoštovan in integriran v družbo, zato se vsi delavci šole in zunanji sodelavci trudimo poučiti učence o drugačnosti ter sprejemati in vključevati le-to v vsakdanje življenje. S kvalitetnim, didaktično in metodično podprtim poukom ter enakimi možnostmi pridobivanja znanja za vse učence pa nudimo učencem zraven dodatnega in dopolnilnega pouka ter individualne učne pomoči še dodatno učno tehnologijo.

 Vsem učencem nudimo tudi dodatne usluge:

  • šolsko malico in kosilo,
  • učencem od 1. do 3. razreda organiziramo jutranje varstvo “Veselo v nov dan”
  • učencem od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje “Popoldanske dogodivščine”
  • učenci od 1. do 9. razreda, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km ali je njihova pot v šolo krajša in ni varna, koristijo brezplačni šolski prevoz.
 
(Skupno 2.768 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost