Zdrava šola

V Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, smo vključeni že vrsto let. K projektu smo pristopili v prepričanju, da je naša šola zdrava šola. Menimo, da moramo vrednote, ki predstavljajo kakovost življenja, živeti in ne le o njih govoriti. V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci.

Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2019/20 se nadaljuje

GIBANJE, PREHRANA IN DUŠEVNO ZDRAVJE

Osredotočili se bomo tudi na temo

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili.

Učence bomo v naših programih in dejavnostih vzgajali tudi v duhu varne uporabe interneta in ostale sodobne tehnologije ter preprečevanja vsakršnih odvisnosti.

Pri razrednih urah bo poudarek na temo duševno zdravje (medsebojni odnosi), zdrava prehrana in odnos do hrane.

Pomemben delež našega programa je tudi prometna vzgoja.

Trudili se bomo, da se bodo učenci na naši šoli dobro počutili. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja in osveščali o uživanju zdrave hrane. Trudili se bomo zmanjšati vnos nezdravih sladkorjev v hrani in napitkih. Krepili bomo odnose z ljudmi okoli nas, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade na spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

Na šoli se bodo odvijale dejavnosti v različnih sklopih:

 • Skrbimo za zdravje – prehrana.
 • Skrbimo za zdravje – gibanje.
 • Duševno zdravje.
 • Medgeneracijsko sodelovanje.
 • Prostovoljstvo.
 • Ekologija in okoljsko osveščanje.

 Cilji Zdrave šole:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost izboljšati šolsko okolje.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Tim Zdrave šole:

Barbara Majhenič (koordinator Zdrave šole), Darja Lipovec, Lidija Žmavc, Alenka Štrafela, Dušan Lubaj, Diana Bohak Sabath, Andrej Mršek (predstavnik staršev), Sandi Mertelj (predstavnik Zavoda za šport), Maja Šmigoc (predstavnik ZD Ptuj).

Koordinatorji za

1. VIO: Dejan Majcen

2. VIO: Patricija Majerič

3. VIO: Slavica Marušek

RaP: Lidija Žmavc

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)