Šolska prehrana

Zdrava prehrana je za učence zelo pomembna, saj je zaradi njihovega intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja potreba po energiji in hranilnih snoveh v tem obdobju zelo velika. Zato se na šoli trudimo, da otrokom zagotovimo zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano. To dosegamo tako, da:

 • uporabljamo kvalitetna živila, naročena pri dobaviteljih, ki so bili izbrani na podlagi skrbno pripravljenega javnega razpisa,
 • otrokom vsakodnevno ponudimo sezonsko sadje in zelenjavo,
 • omejujemo uporabo industrijsko pripravljenih jedi – jedi pripravljamo sami v kuhinji – sami pripravljamo tudi sladice in namaze,
 • v obroke vključujemo tudi ekološka živila,
 • enkrat v tednu imamo brezmesni jedilnik,
 • enkrat v tednu učencem ponudimo ribje jedi,
 • izogibamo se uporabi živil, ki vsebujejo konzervanse, ojačevalce okusa, umetna barvila in druge aditive,
 • omejujemo uporabo sladkorja – učencem so na voljo manj sladkani napitki – sokovi, ki vsebujejo 100 % sadni delež, malo sladkani čaji, kompoti, limonada in voda,
 • omejujemo uporabo soli,
 • uporabljamo zdrave postopke priprave jedi (kuhanje, dušenje, peka v parnih pečeh – konvektomatih),
 • pri pripravi obrokov upoštevamo količinske normative in potrebe po hranilnih in energijskih vrednostih,
 • na podlagi zdravniškega potrdila nudimo prilagojeno dietno prehrano tistim učencem, ki jo potrebujejo,
 • na podlagi določil vzpostavljenega HACCP sistema poskrbimo za ustrezni monitoring in korekcijske ukrepe pri sprejemu in skladiščenju živil, pri postopkih toplotne obdelave, odmrzovanja in ohlajevanja živil; pri pripravi in razdeljevanju obrokov pa zagotavljamo visoko raven osebne higiene, higiene kuhinjskih pripomočkov in površin, na katerih se hrana pripravlja.

Pri organizaciji šolske prehrane dosledno upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Zakon o šolski prehrani, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravila šolske prehrane OŠ Olge Meglič.

Prehrambni obroki, ki jih nudi šolska kuhinja

     
MALICA           9.05 do  10.30 za učence od 1. do 9. razreda
KOSILO 12.10 do 14.30              glede na urnik učencev

Cene obrokov v šolskem letu 2023/24

MALICA 1,10 EUR
KOSILO (za učence 1. in 2. razreda) 2,50 EUR
KOSILO (za učence 3. – 9. razreda) 2,80 EUR
   

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 € neto povprečne plače v RS.
  • od 1. januarja 2018 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 € neto povprečne plače v RS.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

 Komisija za šolsko prehrano:

 •  ga. Brigita Krajnc – predsednica in vodja šolske prehrane
 • ga. Helena Ocvirk – članica, ravnateljica
 • ga. Mateja Simonič – članica, pedagoginja
 • ga Darja Brlek, članica
 • ga. Marija Kokot – članica, vodja šolske kuhinje
 • ga. Nuša Krošl – članica, predstavnica Zdravstvenega doma Ptuj
 • ga. Pia Peršuh – članica, predstavnica učencev

Komisija se sestaja enkrat mesečno, proučuje predloge in pripombe glede šolske prehrane in sprejema ter potrjuje jedilnike za naslednji mesec.

(Skupno 2.731 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost