Šolska tekmovanja 2023-24

KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJ IN TEKMOVANJ IZ DRUGIH PODROČIJ V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

PREDMET ŠOLSKO PODROČNO

 

DRŽAVNO

Angleščina, 8. r. 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Angleščina, 9. r. 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Angleška bralna značka 25. 3.–5. 4. 2024 / /
Astronomija (Dominkovo priznanje) 6. 12. 2023 / 13. 1. 2024
ACM Bober, tekmovanje iz računalniškega mišljenja

6.–10. 11. 2023

13.–17. 11. 2023

/ 13. 1. 2024
Biologija (Proteusovo priznanje) 18. 10. 2023 / 1. 12. 2023
Bookworms (Knjižni molj) dec 2023 – april 2024 / /
CICI vesela šola 16. 5. 2024 / /
Fizika (Štefanovo priznanje) 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024
Geografija 14. 11. 2023 / 6. 4. 2024
Kemija (Preglovo priznanje) 15. 1. 2024 23. 3. 2023 11. 5. 2024
Kresnička, 1.–7. r 9. 4. 2024       / /
EKO kviz 24. 1. 2024 / 24. 4. 2024
Logika 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2023
Matematika (Vegovo priznanje) 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
Matemček, 1.–9. r 10. 11. 2023 / 25. 11. 2023
Logična pošast 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Nemščina, 8. in 9. razred 16. 11. 2023 / 14. 3. 2024
Nemška bralna značka marec 2024 / /
Razvedrilna matematika 12. 12. 2023   10. 2. 2024
Sladkorna bolezen 13. 10. 2023 / 18. 11. 2023
Slovenščina (Cankarjevo priznanje) – interesno od 1.–7. razreda  3. 4. 2024 / /
Slovenščina – (Cankarjevo priznanje) – selekcijsko za 8. in 9. razred 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024
Vesela šola 06. 03. 2024 / 10. 04. 2024
Zgodovina 31. 1. 2024 / 6. 4. 2024
Tekmovanje iz znanja tehnologij 8. 11. 2023   marec 2024
Preverjanje znanja ekip prve pomoči april 2024    
38. državni festival Turizmu pomaga lastna glava marec – april 2024    
32. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega  Podravja in Prlekije

regijsko srečanje: 29. 3. 2024

državno srečanje; 20. 5. 2024

Starši plačajo prijavnino za tekmovanja, ki so plačljiva in se odvijajo na šolskem nivoju. Stroške tekmovanj na območnem ali državnem nivoju krije zavod.

 

NOSILCI ŠOLSKIH TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

PREDMET NOSILEC
Astronomija Darja Šprah
Angleščina (8. razred) Vojko Jurgec
Angleščina (9. razred)

Ksenija Kovačič Žižek

 

Angleška bralna značka (EPI Reading Badge)

Monika Petrovič (1.–5. razred)

Vojko Jurgec (6.–9. razred)

Bookworms (Knjižni molj)

Monika Petrovič (1.–5. razred)

Ksenija K. Žižek (6.–9. razred)

Biologija Slavica Marušek
Bober Peter Majcen
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)

Renata Debeljak,

Aleksandra Žarkovič Preac (1. VIO)

CICI vesela šola Lidija Žmavc
Eko Kviz Darja Lipovec
Fizika Darja Šprah
Geografija Aleksandra Borovnik
Kemija (Preglovo priznanje) Darja Lipovec
Naravoslovje (Kresnička) Darja Lipovec
Tekmuj sam s seboj (zanesljivo računanje) Peter Majcen

Rdeči križ,

Prva pomoč

Barbara Majhenič

Barbara Majhenič

Logika Vida Lačen
Logična pošast Vida Lačen
Matemček Vida Lačen
Nemščina Tonja Kolar
Nemška bralna značka (EPI Lesepreis) Aleksandra Borovnik
Kaj veš o prometu Darko Zupanc
Računalništvo Peter Majcen
Razvedrilna matematika Peter Strelec
Sladkorna bolezen Slavica Marušek
Športna tekmovanja za dečke Tomaž Zobec
Športna tekmovanja za deklice Tjaša Zajšek
Vegovo priznanje (matematika) Darja Šprah
Vesela Šola Alenka Kandrič
Zgodovina Dušan Lubaj
Tekmovanje mladih čebelarjev Darja Brlek

 

(Skupno 296 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost